Maak kennis met het team

Roos Vermeij

Wat mij drijft om een succes te maken van de LLO-katalysator? Er is ongelofelijk lang gediscussieerd, veel geschreven en de roep is overal in het land groot: er moet iets gebeuren met Leven Lang Ontwikkelen! En toch lukt het ons nog niet goed. Hoe wordt het gewoon om je gedurende je loopbaan te blijven ontwikkelen, met praktijkervaring, met kennis en met kunde, dat deuren overal makkelijk openstaan, en dat iedereen dat om je heen doet? Wij gaan dat doen met initiatieven, denkwerk, leren van elkaar en goede initiatieven zichtbaar maken. En zo een bijdrage leveren aan een hoger doel: aan verheffing, aan transities in onderwijs en op de arbeidsmarkt, met het oog op een duurzame economische groei.


Floris Sombeek

Met een achtergrond in (strategisch) ontwerpen bijt ik mij het liefst vast in grote maatschappelijke vraagstukken (social design). Nieuwe en complexe opgaves in een altijd veranderende context – in ontwerp-jargon wordt dit ook wel de ‘fuzzy front end’ genoemd. Gedreven door wat ik zie in de wereld en de vele maatschappelijke uitdagingen die voor onze neus staan richt ik mij momenteel op LLO. Hoe zorgen wij er samen voor dat we beter bestendig zijn voor de opgaves van de toekomst? Binnen de LLO-Katalysator houd ik mij voornamelijk bezig met bouwsteen één: hoe kunnen we als samenleving nu al anticiperen op deze opgaves van de toekomst?

Lieke Brands

Door het volgen een van maatwerkgericht ontwikkeltraject, ben ik in Duitsland het volwassenonderwijs ingerold. Daar mocht ik voor kennisinstellingen, private opleiders, bedrijven en overheidsinstellingen aan de slag met een opleidingsaanbod ‘Nederlandse markt en (werk)cultuur’. Vervolgens heb ik me in Nederland gericht op flexibilisering binnen het beroepsonderwijs. De LLO-Katalysator was voor mij dé ultieme uitdaging waar mijn passie voor volwassenenonderwijs, flexibilisering én maatwerk in het onderwijs samenkomen. Onderdeel zijn van de uitvoeringsorganisatie, betekent onderdeel zijn van een bedreven team dat zich gezamenlijk inzet voor Leven Lang Ontwikkelen!

LLO betekent voor mij:

Een kansrijke leercultuur waarin de vaardigheden van professionals centraal staan, met als doel: een verrijking van de Nederlandse arbeidsmarkt én het werkplezier van zowel werknemers als werkgevers.

Annemarie Knottnerus

Na te hebben gewerkt in en voor het mbo, hbo en wo, met daarbij het accent op publiek private samenwerkingen gericht op maatschappelijke uitdagingen, en mee te hebben gewerkt aan de SER Actie-agenda LLO, zie ik veel kansen om met de LLO-Katalysator (in de regio) ontwikkelingen te versnellen.  Vanuit het uitvoeringsteam van de LLO-Katalysator concentreren mijn werkzaamheden zich rond de LLO-Radar en het thema leercultuur. Onderwerpen die niet los staan van de overige activiteiten die worden ontplooid. Samen resultaatgericht werken aan oplossingen door te gaan doen en zo verder te komen past helemaal bij mij. Graag bouw ik voort op wat er al is, en ga ik met de LLO-Katalysator op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

LLO betekent voor mij:

Het vormgeven van een zelfsprekende positieve leercultuur waarin de mogelijkheden en talenten van mensen optimaal benut worden. Mogelijkheden waardoor mensen wendbaar zijn en blijven, en organisaties mee kunnen bewegen met nieuwe ontwikkelingen. 

Aqualina Schulte

Ik ben Aqualine Schulte, bestuurssecretaris van de LLO-Katalysator. Ik draag de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke informatie en besluitvorming, en fungeer als de verbindende schakel tussen de uitvoeringsorganisatie en het bestuur.

Met mijn achtergrond als organisatieadviseur en HR(D)-professional begrijp ik hoe essentieel het is om je als volwassene blijvend te blijven ontwikkelen en te blijven leren, vooral nu we steeds ouder worden en langer blijven werken.

LLO betekent voor mij:

In mijn werk heb ik vele malen ervaren hoe ik mezelf als professional ontwikkel door me bij te scholen. Dit gun ik iedereen en ik vind het belangrijk dat dit normaler wordt. Hiervoor is keuze in relevant aanbod van belang. Als ontwikkeling van mensen bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke ontwikkeling is dat helemaal geweldig. 

Anna Menenti

Al meer dan 20 jaar werk ik aan innovatieontwikkeling in zowel de publieke als private sector, zowel binnen als buiten Europa. Mijn inspanningen richten zich onder andere op het bevorderen van internationalisering en competitiviteit en ik heb ook gewerkt aan kruisvlakken zoals economische diplomatie met betrekking tot Edtech in Afrika. Daarnaast heb ik bijgedragen aan het (ex-ante) berekenen van de socio-economische impact van specifieke innovaties.

Voor mij staat inhoud altijd voorop, en ik ben bijzonder enthousiast over het werken met een gedreven en divers team. Binnen de LLO Katalysator draag ik de verantwoordelijkheid voor alle processen met betrekking tot de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie. Dit zorgt ervoor dat het hele team optimaal kan werken aan het bevorderen van de benodigde systeeminnovatie met betrekking tot LLO.

LLO betekent voor mij:

Iedereen kansen bieden om hun eigen unieke talenten verder te ontwikkelen en deze in te zetten voor een betere toekomst.

Barbara van Witteloostuyn

Samenwerken met gedreven mensen aan opgaven die dichtbij mijn idealen staan, dat doe ik bij de LLO-Katalysator als strategisch adviseur.

Ik help graag mee aan het faciliteren en verder brengen van de beweging die van een levenlang ontwikkelen een normale zaak moet maken.

Vanuit mijn rol bij HRD-afdelingen in het mbo en hbo heb ik het enthousiasme ervaren bij medewerkers voor leer- en ontwikkelmogelijkheden middels andere taken, zoals het verzorgen van cursussen en trainingen voor collega’s en het mede-opleiden van docenten in opleiding. Ook zij-instromers worden verwelkomd met een passend leertraject dat door de lerarenopleiding wordt verzorgd. Zelf kreeg ik de mogelijkheid om de Master Leren en Innoveren te volgen. 

LLO betekent voor mij:

Leren begint bij nieuwsgierigheid. Het ontdekken wat bij je past en je werk kunnen verbeteren in een positieve leercultuur geeft veel ruimte voor groei voor zowel jezelf als voor je organisatie.

Alexander van Altena

In het team van de LLO-Katalysator is Alexander verantwoordelijk voor Monitoring, Evaluatie en Leren. Vanuit zijn ervaring met beleid en uitvoering werkt hij aan de opbouw van de organisatie.

LLO betekent voor mij:

Maria Montessori zei al dat leren vraagt om een voorbereide omgeving waarin kinderen zichzelf ontwikkelen. Een leven lang ontwikkelen vraagt om een omgeving waarin alle mensen hun eigen nieuwsgierigheid kunnen volgen en als vanzelf blijven leren. Voor alle leeftijden. Laten we die omgeving bouwen in Nederland.