Roos Vermeij aangesteld als directeur uitvoeringsorganisatie LLO-Katalysator

Met veel plezier presenteert de Raad van Bestuur van de LLO-Katalysator Roos Vermeij als directeur van de uitvoeringsorganisatie van de LLO-Katalysator. Zij zal vanaf 1 juli 2023 leiding gaan geven aan de uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Groeifonds programma LLO-Katalysator.

Vermeij kijkt ernaar uit om samen met het team en alle betrokken onderwijspartijen en werkgevers in de regio’s blijvende impact te realiseren op de manier waarop Nederland omgaat met leven lang ontwikkelen. Ze benadrukt de urgentie vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de grote transities en het belang van duurzame economische groei. Vermeij moedigt aan om nu actie te ondernemen: “Laten we beginnen met ‘doen’!”

In eerste instantie zal de nadruk liggen op het verder inrichten en vormgeven van de uitvoeringsorganisatie, om de beschikbare subsidieregelingen en regionale initiatieven te coördineren. Wanneer de organisatie staat, zal Vermeij zich meer extern gaan richten om de gewenste cultuurverandering binnen leven lang ontwikkelen mee te realiseren. Haar jarenlange ervaring in bestuurlijke omgevingen komen daarbij zeer van pas.

Over Roos Vermeij

Roos Vermeij was geruime tijd Tweede Kamerlid voor de PvdA en daarbij onder andere woordvoerder sociale zekerheid en voorzitter Vaste Kamercommissie Economische Zaken. Daarna was ze actief als uitvoerend bestuurder van pensioenfonds PME, het pensioenfonds van de technologische industrie. Na een periode als wethouder in Rotterdam werd ze voorzitter van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). Vermeij is een sterke verbinder die graag complexe uitdagingen oppakt. Haar omvangrijke netwerk en ervaring in veranderingsprocessen zijn van grote toegevoegde waarde voor de LLO-Katalysator.

De LLO-Katalysator

Het meerjarig programma LLO-Katalysator heeft tot doel een sterk ecosysteem te creëren voor leven lang ontwikkelen binnen middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten. Een dergelijk ecosysteem is cruciaal om de beroepssector en professionals blijvend te laten aansluiten op veranderingen in de samenleving en arbeidsmarkt. Het programma wordt tot 2029 gefinancierd door het Nationaal Groeifonds en start dit jaar met een pilot in de energie- en grondstoffentransitie. Samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven kunnen vanaf de zomer een aanvraag indienen om LLO-oplossingen te ontwikkelen, of voor het professionaliseren van onderwijsinstellingen om beter in te kunnen spelen op vragen en behoeften van professionals en de arbeidsmarkt. Meer informatie is te vinden op www.llokatalysator.nl.