Stichting LLO-Katalysator verwelkomt nieuwe voorzitter Michaël van Straalen

Op 1 juni 2023 treedt Michaël van Straalen aan als de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van stichting LLO-Katalysator. Van Straalen brengt een schat aan kennis over bedrijfsleven en onderwijs met zich mee en veel bestuurlijke ervaring op de samenwerking hiertussen. Als geen ander is hij in staat om verschillende belanghebbenden te verbinden en de strategische koers van het programma en de uitvoering ervan te bewaken.

Met de komst van Van Straalen wordt de volgende stap gezet in het professionaliseren van het Nederlandse ecosysteem voor leven lang ontwikkelen. Onder zijn leiding zal het programma gefaseerd worden uitgerold. De RvB is verantwoordelijk voor planvorming, monitoring daarvan en de aansturing van een uitvoeringsorganisatie.

Over zijn werk voor de LLO-Katalysator zegt van Straalen: “Ik geloof sterk in het potentieel van leven lang ontwikkelen en welke bijdrage dat kan leveren aan een wendbare en veerkrachtige samenleving Samen met het team van stichting LLO-Katalysator én alle stakeholders ga ik mij inspannen om de koers uit te zetten die ervoor zorgt dat individuen in staat worden gesteld om voortdurend te leren en zich aan te passen aan een snel veranderende wereld.”

Over Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is een ervaren bestuurder uit het onderwijs en bedrijfsleven. Zo was hij van 2007 tot 2014 voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie. Daarnaast was hij van 2013 tot 2018 actief als voorzitter van Koninklijke Vereniging MKB Nederland na een ruime periode van vicevoorzitterschap. Gecombineerd met zijn ervaring als directeur-eigenaar van verschillende bedrijven, weet hij partijen te verbinden en verschillende belangen samen te brengen.

“We zijn verheugd om Michaël van Straalen te mogen verwelkomen als voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting LLO-Katalysator,” aldus de bestaande leden van het bestuur. “Met zijn indrukwekkende staat van dienst als bestuurder en ondernemer, en zijn vermogen om partijen te verbinden en verschillende belangen samen te brengen, is hij de ideale persoon om bij te dragen aan de verdere doorontwikkeling van het Nederlandse ecosysteem voor leven lang ontwikkelen.”

Over de LLO-Katalysator

Het meerjarig programma LLO-Katalysator heeft tot doel een sterk ecosysteem te creëren voor leven lang ontwikkelen binnen middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten. Een dergelijk ecosysteem is cruciaal om de beroepssector en professionals blijvend te laten aansluiten op veranderingen in de samenleving en arbeidsmarkt. Het programma wordt tot 2029 gefinancierd door het Nationaal Groeifonds en start dit jaar met een pilot in de energie- en grondstoffentransitie. Samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven kunnen vanaf de zomer een aanvraag indienen om LLO-oplossingen te ontwikkelen. Of een aanvraag indienen voor het professionaliseren van onderwijsinstellingen om beter in te kunnen spelen op vragen en behoeften van professionals en de arbeidsmarkt. Meer informatie is te vinden op www.llokatalysator.nl.