De LLO-Katalysator als partner voor het bedrijfsleven

Nederland staat voor grote maatschappelijke transities op het gebied van zorg, onderwijs, energie, grondstoffen, infrastructuur en digitalisering. Deze transities hebben grote gevolgen voor de manier waarop organisaties opereren en vragen om medewerkers met andere kennis en vaardigheden. Het bedrijfsleven is hierbij een belangrijke kennispartner voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties en technologieën. Daarnaast speelt het huidige onderwijssysteem een cruciale rol bij het voorbereiden van werkenden op de toekomst.

Het NGF programma Nationale LLO-Katalysator geeft een impuls aan Leven Lang Ontwikkelen, zowel landelijk als in de regio’s. Het doel van de LLO-Katalysator is om organisaties en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. In de regio’s gaat de LLO-Katalysator initiatieven ondersteunen die Leven Lang Ontwikkel oplossingen bieden binnen de energie- en grondstoffentransitie.

Doe mee!

Een belangrijk criterium voor deze initiatieven is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan de vraagstukken waar zij mee spelen binnen de energie- en grondstoffentransitie bij de onderwijsinstellingen in de regio neerleggen, zodat zij gezamenlijk een initiatief kunnen ontwikkelen voor de oplossing van het vraagstuk. Deze initiatieven kunnen vervolgens ingediend worden bij de LLO-Katalysator voor financiering.

Het bedrijfsleven speelt dus een cruciale rol bij Leven Lang Ontwikkelen. Door samen te werken met onderwijsinstellingen kunnen zij de uitdagingen die de maatschappelijke transities met zich meebrengen aanpakken en zo zorgen voor de ontwikkeling van medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden voor de toekomst. Het is dan ook belangrijk dat het bedrijfsleven actief betrokken is bij de LLO-initiatieven in de regio’s en hun vraagstukken neerlegt bij onderwijsinstellingen om gezamenlijk aan de slag te gaan met de oplossing ervan.

What’s in it for me:

Toekomstbestendigheid: Door bij te dragen aan Leven Lang Ontwikkelen-initiatieven bereidt jouw organisatie zicht voor op de toekomst en zorg je voor toekomstbestendigheid. Door voortdurend te investeren in de ontwikkeling van medewerkers, blijven zij up-to-date met de nieuwste kennis en vaardigheden, waardoor jouw organisatie kan blijven innoveren en relevant blijft.

Competitieve voorsprong: Medewerkers die zichzelf voortdurend ontwikkelen, kunnen efficiënter en effectiever werken. Hiermee behaal je een concurrentievoordeel ten opzichte van organisaties die zich in mindere mate ontwikkelen.

Behoud van talent: Medewerkers die zichzelf kunnen blijven ontwikkelen, hebben meer kans om tevreden te blijven met hun werk en zich betrokken te voelen bij de organisatie, wat het verloop kan verminderen. Door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers, heb je dus een grotere kans het talent dat je in huis hebt te behouden.

Financiële voordelen: Door te investeren in je medewerkers zal er op lange termijn financieel rendement ontstaan vanwege hogere productiviteit en innovatie. Daarnaast kom je in aanmerking voor subsidies of belastingvoordelen wanneer je in de talentontwikkeling van je medewerkers investeert.

Samenwerking met onderwijsinstellingen: Door actief deel te nemen aan Leven Lang Ontwikkelen-initiatieven, waarborg je dat de vaardigheden en kennis die je nodig hebt, opgenomen worden in het onderwijs en kan je zelf ook bijdragen aan de ontwikkeling ervan.

Laat je horen!

Benieuwd naar wat er in jouw regio speelt? Of wil je zelf een actieve bijdrage leveren aan Leven Lang Ontwikkelen? Dat horen wij graag! Stuur een mail naar info@llokatalyator.nl en dan nemen we snel contact op om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen.