LLO Verhalen: Utrecht Talent Alliantie

Welkom bij LLO Verhalen, de nieuwsrubriek waarin we praktijkvoorbeelden delen van Leven Lang Ontwikkelen. Het doel van de LLO-Katalysator is om een zelfstandig functionerend LLO-ecosysteem te creëren, waarin organisaties en professionals adequaat kunnen inspelen op de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. De rol van de LLO-Katalysator is het initiëren en coördineren van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven/organisaties en overheid, het creëren van nieuwe oplossingen waar ‘gaten’ vallen en het verstrekken van middelen waar nodig om LLO landelijk en regionaal efficiënter en effectiever te organiseren. In deze rubriek stellen we een best practices voor. Vandaag is het de beurt aan de Utrecht Talent Alliantie.

Samen aan het werk voor talent. 

De Utrecht Talent Alliantie(UTA) is een regionaal samenwerkingsverband in de regio Utrecht, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers in tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, het UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Het doel van de alliantie is om gezamenlijk te investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking, om zo de economie en maatschappij in de regio sterker te maken en bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke transities. 

De UTA gelooft dat het benutten van talent van iedereen in de regio Utrecht essentieel is om de economie en maatschappij sterker te maken. Door samen te werken en gezamenlijk te investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking, kunnen ze tekorten op de arbeidsmarkt aanpakken en duurzame inzetbaarheid bevorderen. De alliantie zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten. 

Ambities

  • In de regio Utrecht vinden soepele en veilige overstappen plaats van mensen naar beroepen met tekorten en groeipotentie. 10.500 extra overstappen per jaar, 73.500 in 7 jaar. 
  • Leven lang ontwikkelen is voor iedereen vanzelfsprekend. 85.700 extra deelnemers per jaar, 600.000 in 7 jaar. 
  • De beroepsbevolking in onze regio is digitaal vaardig. 16.000 extra personen bereiken basisniveau digitale vaardigheden per jaar, 112.000 in 7 jaar. 

In de praktijk 

De UTA werkt aan diverse initiatieven om haar doelstellingen te bereiken. Zo worden er programma’s ontwikkeld om mensen te ondersteunen bij het maken van overstappen naar beroepen met tekorten en groeipotentie. Dit kan bijvoorbeeld door omscholing, bijscholing, of het aanbieden van stage- en leerwerkplekken. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd om leven lang ontwikkelen te bevorderen, zoals trainingen, workshops en loopbaancoaching. Ook wordt er ingezet op het vergroten van digitale vaardigheden, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen en trainingen op het gebied van digitale technologieën. 

De Utrecht Talent Alliantie wil een inclusieve arbeidsmarkt creëren waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten. Ze richten zich daarbij met name op sectoren waar tekorten zijn, zoals de zorg, techniek en ICT. Door mensen te ondersteunen bij het maken van overstappen naar deze sectoren, dragen ze bij aan het invullen van de tekorten en het versterken van de regionale economie. Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat leven lang ontwikkelen toegankelijk is voor iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd. Ze streven naar een brede deelname aan programma’s en activiteiten op het gebied van scholing en ontwikkeling. Ook digitale vaardigheden spelen een belangrijke rol in de doelstellingen van de alliantie, aangezien digitale technologieën steeds meer verweven zijn in het dagelijks leven en werk. Door te investeren in digitale vaardigheden willen ze zorgen dat niemand achterblijft en dat de beroepsbevolking klaar is voor de digitale toekomst. 

Relatie tot de LLO-Katalysator en de energie- en grondstoffentransitie

Ga aan de slag 

Ben je geïnspireerd en wil je net als UTA bijdragen aan het creëren van een toekomstgerichte bevolkingsgroep in jouw regio? Dan geven we een aantal praktische tips om aan de slag te gaan: 

  • Doe een onderzoek naar de arbeidsmarktbehoefte in de regio, om de leeropgaven in kaart te brengen.  
  • Kijk eens naar een ander! Ga in gesprek met experts in hetzelfde vakgebied en organiseer een kenniskring event, om zo gezamenlijk behoefte in de sector in beeld te krijgen. Ga je een stap verder? Brainstorm samen over oplossingen en wie, wat je nodig hebt om tot resultaat te komen.  
  • Neem contact op met (andere) regionale onderwijsinstellingen en ga met ze in gesprek over de ontwikkelingen en het toekomstbeeld van de sector. Om zo in kaart te brengen wat je van elkaar nodig hebt en hoe je elkaar kunt versterken.  
  • Meld je aan voor de nieuwsbrief van LLO-Katalysator om zo geïnspireerd te blijven en geïnformeerd te blijven over de nieuwste ontwikkelingen.  

Inspireer een ander!

Is jouw organisatie al een stap verder en ben je trots op wat jullie al bereikt hebben? Deel ons je initiatief zodat we deze kunnen uitlichten in een van de volgende nieuwsbrieven.