Nu starten

Op deze pagina vind je de inhoud van de regelingen van bouwsteen 2 en 3.

LLO-Katalysator

  • De regelingen zijn gepubliceerd op juli 2023
  • Er zullen meerdere rondes plaatsvinden, dus wanneer de eerste ronde te snel komt, kan je met de volgende ronde meedoen.
  • Iedere nieuwe ronde opent 6 maanden na het sluiten van de vorige ronde.

Welke eisen worden er in de regeling aan je aanvraag gesteld?

Hieronder geven we per bouwsteen meer informatie over de documenten die je indient bij een subsidieaanvraag, wat de vereisten zijn per document en met welke beoordelingscriteria de subsidieaanvragen worden beoordeeld door de onafhankelijke beoordelingscommissie.

Bouwsteen 2; Stimuleren van LLO-oplossingen voor transities

In bouwsteen 2 wordt subsidie verleend voor samenwerkingsverbanden voor een klein of groot project gericht op het ontwikkelen van een LLO-oplossing voor competentieknelpunten in het kader van de energie- en grondstoffentransitie. De beoordelingscriteria staan in Bijlage 1 overzichtelijk vermeld. Uit je aanvraag moet blijken hoe je met het project zorgt voor Impact, Kwaliteit en Verankering. Bekijk hier de volledige regeling.

Volg de handreiking voor een kleine aanvraag
Volg de handreiking voor een grote aanvraag

Gebruik het (verplichte) format voor de begroting

De regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk de definitieve regelingen:
Bouwsteen 2: Bekijk de publicering en inhoud van de regeling.

Bouwsteen 3; Professionaliseren van onderwijs- en kennisinstellingen voor LLO

In bouwsteen 3 wordt subsidie verstrekt aan een publieke opleider of aan een samenwerkingsverband voor een klein of groot project dat is gericht op het professionaliseren van de interne of externe LLO-organisatie van de aanvrager. De beoordelingscriteria staan in Bijlage 1 overzichtelijk vermeld. Uit je aanvraag moet blijken hoe je met het project zorgt voor Impact, Kwaliteit en Verankering. Bekijk hier de volledige regeling.

Volg de handreiking voor een kleine aanvraag
Volg de handreiking voor een grote aanvraag

Gebruik het (verplichte) format voor de begroting

De regelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk de definitieve regelingen:
Bouwsteen 3: Bekijk de publicering en inhoud van de regeling.

Sluit aan bij een van onze activiteiten

Aankomende evenementen