Sneak peek naar de regelingen

De LLO-Katalysator bestaat uit vier bouwstenen om de benodigde LLO-transities te realiseren. Voor twee van deze bouwstenen kunnen initiatieven worden ingediend door samenwerkingen van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en private instellingen. Voor deze initiatieven kan een subsidie aangevraagd worden om een bepaald idee , passend bij de bouwsteen, uit te voeren. Tijdens de werkbijeenkomst op 17 maart j.l. hebben we de eerste richtlijnen van de aanvraagprocedure voor deze subsidies gedeeld. De definitieve procedure is nog in ontwikkeling, kan afwijken van de hieronder gedeelde informatie en zal op een later moment gedeeld worden.

Meer informatie

Link naar de presentatie op 17 maart met de plenaire toelichting op de regelingen.

Informatiepagina op de website van DUS-I.

Tijdlijn

Laat ons weten dat je aan de slag gaat!

We bieden initiatieven de mogelijkheid om zich voor te registreren. Wanneer je hier gebruik van maakt, ontvang je ondersteuning op de voorbereiding van jouw aanvraag.